Firma Ksr Industrial s.r.o. získala podporu EU na projektech:

EU_1 ROZŠÍŘENÍ VÝVOJOVÝCH KAPACIT
EU_2 REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

DODÁVKA MONTÁŽNÍ LINKY NA VÝROBU SENZORŮ