Firma Ksr Industrial s.r.o. získala podporu EU na projektech:

EU_1

ROZŠÍŘENÍ VÝVOJOVÝCH KAPACIT

Rozšířené infrastruktura je k dispozici za transparentních a nediskriminačních podmínek také jiným subjektům .

EU_2 REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

DODÁVKA MONTÁŽNÍ LINKY NA VÝROBU SENZORŮ